Vårt uppdrag

Masonit Design hjälper kunder med fotografi, film och design.

Kunderna är företag, myndigheter och organisationer såsom Ericsson, Configura, TimeEdit, Boplats Göteborg, SKA-rådet, Naturskyddsföreningen, Universeum, Kretsloppsnämnden, Statens Kulturråd, Microsoft, Göteborgs Stad, SKL.

 

Masonit Design är upphandlat av Statens Kulturråd och Visuell Kommunikation, Göteborgs Stad.