Vårt uppdrag

Masonit Design hjälper kunder med fotografi, film och design.

Kunderna är företag, myndigheter och organisationer såsom Ericsson, Configura, TimeEdit, Boplats Göteborg, SKA-rådet, Naturskyddsföreningen, Universeum, Kretsloppsnämnden